Home  >  Nha khoa

Dao cụ chính xác cho ngành nha khoa

Như là một phần của công ty Emuge, công ty con Franken đã phát triển và sản xuất dao phay, bao gồm nhiều chủng loại sản phẩm solid carbide và thép gió (HSS) cũng như là dao gắn mãnh PCD và CBN. Nhà máy Franken đặt tại Ruckerdoft sản xuất các loại dao phay tiêu chuẩn và dao đặc biệt cho nhiều loại chi tiết gia công cũng như nhiều loại vật liệu gia công.

Các công nghệ gia công ướt hiện đại nhất cho các loại vật liệu như Zirconia, Wax, PMMA, nhựa composite, PEEK và Gypsum. Dao phay nha khoa Franken được thiết kế cho máy gia công liên tục 4 hay 5 trục để gia công các biên dạng răng phức tạp với độ chính xác cao. Dao phay nha khoa Franken được tối ưu hóa cho từng loại vật liệu nha khoa riêng biệt và tối ưu hóa theo từng loại hình dạng hình học của dao cũng như lớp phủ dao và xử lý nhiệt bề mặt dao. Franken cũng có loại dao để gia công cho gốm ceramic, bao gồm loại dao cầu với lớp phủ CVD-D cũng như phủ kim cương nhân tạo.

Rất là nhiều nghiên cứu cũng như cắt thử kiểm nghiệm thực tế đã được thực hiện đã đem lại kết quả là các giải pháp dao cụ của Franken đáp ứng mọi yêu cầu của ngành nha khoa. Không ít hơn 100 loại dao nha khoa từ Franken.

1. (brochure cập nhật 22.03.2019): https://cloud.emugefranken.com/seafile/f/238884a047e440a3b603/
2. (brochure cập nhật 22.02.2015): https://www.emuge.com/sites/default/files/ZP20068_DEGB_RevE_Dental_Tooling.pdf

Các study case – ví dụ cắt thử:

  1. Cắt thử cho Cobalt-Chrome: https://www.franken-dental.com/en/cobalt-chrome/
  2. Cắt thử cho Titanium Abutment: https://www.franken-dental.com/en/programming-example-for-titanium-abutment/
  3. Cắt thử cho Zirconium Oxide và PMMA / PEEK / wax: https://www.franken-dental.com/en/programming-example-for-zirconium-oxide-and-pmma-peek-wax/
  4. Cắt thử cho Glass Ceramic: https://www.franken-dental.com/en/programming-example-for-glass-ceramic/

Để biết thêm thông tin xin vui lòng vào trang web chuyên về dao cho nha khoa của hãng Emuge Franken: https://www.franken-dental.com/en/