Home  >  Hỗ trợ lập trình CNC

Hỗ trợ chọn giải pháp dao cụ và lập trình gia công CNC, verify đường chạy dao và mô phỏng gia công

Một con dao cắt chỉ có thể được sử dung tối ưu cùng với bộ điều khiển CNC và đường chạy dao xuất ra từ phần mềm CAD/CAM. Các giải pháp gia công state-of-the-art cho các trung tâm gia công 5 trục đôi khi yêu cầu các kỹ thuật lập trình CNC đặc biệt. Emuge cộng tác chặt chẻ với các nhà phát triển phần mềm CAD/CAM hàng đầu để hổ trợ khách hàng với các kỹ thuật lập trình tiên tiến nhất để cải tiến sản xuất.

Bằng cách làm việc trực tiếp với các kỹ sư sản xuất và kỹ sư lập trình của khách hàng, các kỹ sư thiết kế dao của Emuge đưa ra các chiến lược chạy dao tối ưu cùng với các giải pháp dao cụ tối ưu. Emuge sẽ cung cấp các chương trình NC code, verify đường chạy dao tối ưu, mô phỏng va chạm cùng các hướng dẫn chi tiết để thực hiện các cắt thử với các dao cụ chuyên biệt cho khách hàng – nhằm cải tiến và nâng cao năng suất, giảm thiểu NG.