Home  >  Gia công Khoan lỗ
Gia công Khoan lỗ

Để chọn đúng loại giao cụ gia công Khoan Lỗ, các bạn hãy chọn vào các đường link bên dưới. ( Để biết thêm thông tin xem mục Hướng dẫn chọn dao – https://cloud.emugefranken.com/seafile/f/0586853f526f4238ad38/?dl=1) – các link bên dưới sẽ dẫn đến trang web chính của công ty Emuge-Franken.

  • Twist drill ( Mũi khoan Solid Carbide, Mũi Khoan Insert, Mũi Khoan Thép Gió…)
  • Chamfer twist drill ( Mũi khoan Bậc – vừa khoan vừa Chamfer miệng lỗ)
  • Accessories for drills ( Phụ kiện cho dao Khoan – như cán dao và các linh kiện khác.)