Home  >  Cắt thử ( test cut)

Dịch vụ cắt thử

Khám phá các công nghệ mới và thiết kế dao cụ mới là cách tốt nhất cho các nhà cung cấp cũng như khác hàng giữ được tính cạnh tranh cao của mình. Những giải pháp dao cụ mới là cách tốt nhất để giảm thời gian gia công cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm.

Emuge đưa ra các dịch vụ cắt thử cho phép khách hàng chạy thực tế dao cụ trên máy móc, vật liệu của mình. Kỹ sư thiết kế dao của Emuge làm việc cùng với khách hàng để khai phá các giải pháp dao cụ tối ưu, cung cấp các kỹ thuật lập trình chạy dao tối ưu cùng với các báo cáo chi tiết tối ưu hóa các thông số gia công.

  • Báo cáo kết quả dựa trên văn bản, phân tích thống kê
  • Báo cáo dựa trên hình ảnh, video
  • Hổ trợ lập trình chọn dao, chạy dao CNC tối ưu
  • Hổ trợ tính toán thông số gia công (S,F) tối ưu
  • Hổ trợ các phương án kẹp chặt tối ưu
  • Kết nối khách hàng với đội ngủ thiết kế dao, đội ngủ kỹ thuật chính hãng từ Đức.

Hãy liên hệ nhân viên của Emuge để sắp xếp 1 cắt thử của bạn.